معرفی مرکز

مرکز رشد فن-آوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با عنایات الهی و پشتگرمی به توانمندی علمی، فنّی، تحقيقاتی و آزمايشگاهی اساتيد، دانشجویان و پرسنل دانشگاه و نيروهای خبره استان، پس از صدور مجوّز تأسيس از وزرات متبوع، از مهر ماه سال 1391 در راستاي سياست های برنامه های توسعه ای پنج ساله کشور و اجرای دستورات مقام معظم رهبری در افق 1404 با تأکید بر نیروهای بومی و اهداف فوق الاشاره و چشم انداز زیر، فعاليت خود را آغاز نموده است. اهداف مرکز: • بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقيقاتی و پژوهشی • ايجاد زمينه کارآفرينی و حمايت از نوآوري و خلاقيت در نیروهای محقق و جوان • حمایت از شکل گیری شرکت ها یا واحدهای غیردولتی کوچک و متوسط دانش مدار • کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری و توليد و توسعه محصولات • بسترسازی جهت جذب دانش آموختگان دانشگاهی در زمينه های فناوری

مدیران پارک علم و فناوری سلامت مشهد

دکتر محسن تفقدی

رئیس پارک فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر علی موسوی شائق

مدیر مرکز رشد فناوری سلامت

دکتر هادی منوری

مدیریت مرکز رشد واحدهای فناوری فراروده دارویی

دکتر مجتبی سنکیان

مدیر مرکز رشد تجهیزات پزشکی 

حوزه های فعالیت

پارک سلامت مشهد در حوزه های تجهیزات پزشکی، دارویی و فناوری اطلاعات سلامت پذیرای طرح ها و استارتاپ های فعال ارائه شده توسط اساتید و دانشجویان می باشد.

تجهیزات پزشکی

حمایت از طراحی، ساخت و تولید 
تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور

فرآورده های دارویی

حمایت از تولید فرآورده های دارویی جدید و کمک به راه اندازی خط تولید داروهای خاص

فناوری سلامت

حمایت از استارتاپ ها و محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات سلامت، پزشکی از راه دور و ...

فناوران و شرکت های پارک علم و فناوری سلامت

منتورهای پارک علم و فناوری سلامت مشهد

رویدادها و کارگاه های آموزشی

دومین رویداد بین المللی معرفی فرصت های

سرمایه گذاری در استارتاپ های سلامت و گردشگری سلامت

زمان برگزاری: اسفندماه 1401

دومین رویداد بین المللی معرفی فرصت های

سرمایه گذاری در استارتاپ های سلامت و گردشگری سلامت

زمان برگزاری: اسفندماه 1401

دومین رویداد بین المللی معرفی فرصت های

سرمایه گذاری در استارتاپ های سلامت و گردشگری سلامت

زمان برگزاری: اسفندماه 1401

آواتار موبایل
منو اصلی x
X