معرفی مرکز

نیاز به تحول در دانشگاه های سنتی و پذیرش نقش دانشگاه ها در توسعه اقتصادی و کارآفرینی منجر به حرکت و تلاش دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای تبدیل شدن به دانشگاه نسل چهارم یعنی دانشگاهی کارآفرین، نوآور، فن آفرین با معیارهای الهی و ارزش های دینی شده است. برای رسیدن به این مقصود مدیریت توسعه علم و فناوری سلامت به منظور توسعه ی فعالیت های فناورانه ی دانشگاهیان و ایجاد بستر مناسب جهت پیشبرد روند تحقیقات در مسیر توسعه ودست یابی به محصولات فناورانه و دانش بنیان و همچنین تسهیل فرآیند ثبت، تجاری سازی، انتقال تکنولوژی و محصولات تولید شده به صنعت و جامعه شکل گرفته است. این مدیریت در دو حوزه توسعه و ارتقای توانمندی پژوهشگران در مسیر پژوهش و فناوری و همچنین در راستای هموار سازی، نظام مند کردن و تحقق اهداف دانشگاه علوم پزشکی در ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های مرتبط با فناوری در خدمت فناوران می باشد.

مدیران پارک علم و فناوری سلامت شیراز

دکتر محمد حسین مروت

رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری فراورده های دارویی

دکتر سیدجلیل معصومی

رئیس مرکز رشد فناوری اطلاعات

دکتر عبدالعلی محقق زاده

رئیس مرکز رشد فراورده های گیاهان دارویی و طب سنتی

دکتر علیرضا مهدی زاده

رئیس مرکز رشد تجهیزات پزشکی

دکتر طاهره طلایی

رئیس مرکز رشد فناوری مهندسی بافت و سلول های بنیادی

دکتر یونس قاسمی

رئیس مرکز رشد بیوتکنولوژی

حوزه های فعالیت

پارک سلامت شیراز در حوزه های تجهیزات پزشکی، دارویی، فناوری اطلاعات سلامت، مهندسی بافت و سلول های بنیادی، فراورده های گیاهان دارویی و طب سنتی و بیوتکنولوژی پذیرای طرح ها و استارتاپ های فعال ارائه شده توسط اساتید و دانشجویان می باشد.

فرآورده های دارویی

حمایت از تولید فرآورده های دارویی جدید و کمک به راه اندازی خط تولید داروهای خاص

تجهیزات پزشکی

حمایت از تولید فرآورده های دارویی جدید و کمک به راه اندازی خط تولید داروهای خاص

مهندسی بافت و سلول های بنیادی

حمایت از تولید فرآورده های دارویی جدید و کمک به راه اندازی خط تولید داروهای خاص

فناوری اطلاعات

حمایت از تولید فرآورده های دارویی جدید و کمک به راه اندازی خط تولید داروهای خاص

فرآورده های گیاهان دارویی و طب سنتی

حمایت از استارتاپ ها و محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات سلامت، پزشکی از راه دور و...

بیوتکنولوژی

حمایت از استارتاپ ها و محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات سلامت، پزشکی از راه دور و...

فناوران و شرکت های پارک علم و فناوری سلامت

منتورهای پارک علم و فناوری سلامت شیراز

رویدادها و کارگاه های آموزشی

دومین رویداد بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در استارتاپ های سلامت و گردشگری سلامت

زمان برگزاری: اسفندماه 1401

وبینار آموزشی مسیر تجاری سازی فرآورده های تشخیصی

زمان برگزاری: اسفندماه 1401

کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیند تاسیس شرکت های دانش بنیان و مزایا و حمایت های این گونه شرکت ها

زمان برگزاری: اسفندماه 1401

آواتار موبایل
منو اصلی x
X